Så kan vi få högre kvalitet i välfärden
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Det går att öka kvaliteten i välfärden utan att tillföra mer resurser. Beprövade modeller för utvärdering av kvaliteten kan, rätt använda, både mäta kvaliteten i verksamheten och användas för att öka den. Ilmar Reepalu har i sin välfärdsutredning försökt förstå hur kvalitet skapas, men inte dragit de rätta slutsatserna.

välfärd

utvärdering

kvalitet

Författare

Henrik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Göteborgs-Posten

1103-9345 (ISSN)

Vol. 159 2017-05-23 4-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Studier av offentlig förvaltning

Omvårdnad

Övrig annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08