Så kan vi få högre kvalitet i välfärden
Magazine article, 2017

Det går att öka kvaliteten i välfärden utan att tillföra mer resurser. Beprövade modeller för utvärdering av kvaliteten kan, rätt använda, både mäta kvaliteten i verksamheten och användas för att öka den. Ilmar Reepalu har i sin välfärdsutredning försökt förstå hur kvalitet skapas, men inte dragit de rätta slutsatserna.

välfärd

utvärdering

kvalitet

Author

Henrik Eriksson

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Jan Bröchner

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Göteborgs-Posten

1103-9345 (ISSN)

Vol. 159 2017-05-23 4-

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Public Administration Studies

Nursing

Other Social Sciences not elsewhere specified

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Production

Life Science Engineering (2010-2018)

More information

Created

10/8/2017