Proceedings, CIB W70 Trondheim International Symposium Changing User Demands on Buildings, 12-14 June 2006
Samlingsverk (redaktörskap), 2006

lifecycle planning

workplace

facilities management

Redaktör

Tore Haugen

Anita Moum

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

82-7551-031-7

Mer information

Skapat

2017-10-08