Does construction partnering research reflect changes in society?
Paper i proceeding, 2011

China

New Public Management

partnering

construction

Japan

competitiveness

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Proc. 6th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Copenhagen 13-15 April 2011

Vol. 3 505-516
978-87-563-1519-7 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Ekonomi och näringsliv

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-87-563-1519-7

Mer information

Skapat

2017-10-08