Svenska byggare innoverar
Rapport, 2006

construction

survey

services

Sweden

innovation

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Företagsekonomi

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

91-976495-0-3

Mer information

Skapat

2017-10-07