Rättskipningen är byggande
Kapitel i bok, 2016

norm

byggande

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Festskrift till Karsten Åström

95-110
978-91-544-0569-5 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Juridik och samhälle

Antikvetenskap

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-30