Services, goods and business client productivity: Learning from construction
Paper i proceeding, 2011

services

clients

productivity

construction

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ahmet Anil Sezer

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Proc. RESER 2011 Productivity of Services NextGen - Beyond Output/Input, Hamburg, 8-9 September 2011

88-89
9783839602973 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Nationalekonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

9783839602973

Mer information

Skapat

2017-10-07