Fungerar funktionskrav?
Artikel i övrig tidskrift, 2019

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

PLAN

0032-0560 (ISSN)

Vol. 74 7-8 7-8

Ämneskategorier

Byggproduktion

Infrastrukturteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-15