Ställ tekniska egenskapskrav och använd deklarationerna
Magazine article, 2014

Ta bort energikraven i BBR och ersätt dem med ändamålsenliga egenskaps¬krav. Gör sedan energideklarationerna värda namnet genom att inkludera hushålls- och verk¬sam¬hets¬el så att de kan användas för att följa upp energi¬användningen. I anslutning till Boverkets regeringsuppdrag (N2014/75/E) att definiera nya energihus¬håll¬ningskrav, finns det all anledning att diskutera om vi är på rätt väg med de krav på bygg¬naders energi¬prestanda som ställs i Boverkets Byggregler (BBR). Speciellt om dess uppfyllelse ska vara juridiskt bindande.

bostäder

energihushållning

livscykel

byggregler

brukare

direktiv

Author

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Dennis Johansson

Hans Lind

Ivo Martinac

Jan Bröchner

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Jesper Arfvidsson

Katarina Malaga

Kristina Mjörnell

Leif Gustavsson

Lennart Jagemar

Paula Femenias

Chalmers, Architecture

Stefan Olander

Thomas Olofsson

Energi & Miljö

1101-0568 (ISSN)

Vol. 2014 4 40-41

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Public Administration Studies

Law and Society

Energy Systems

Building Technologies

More information

Created

10/7/2017