Informing sustainable architecture - Social sustainability
Kapitel i bok, 2018

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Moa Lipschütz

White Arkitekter

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Informing sustainable architecture - the STED project

142-157
9788750211402 (ISBN)

Nordic Built – Sustainable Transformation and Environmental Design (STED)

Nordic Innovation (NB14061), 2015-01-01 -- 2017-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-17