Informing sustainable architecture - Social sustainability
Kapitel i bok, 2018

Författare

Moa Lipschütz

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Liane Thuvander

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Informing sustainable architecture - the STED project

142-157

Nordic Built – Sustainable Transformation and Environmental Design (STED)

Nordic Innovation, 2015-01-01 -- 2017-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-03