Framtidsstudier av fönsterbyten i miljonprogrammets flerbostadshus
Artikel i övrig tidskrift, 2000

fönster

ombyggnad

miljonprogrammet

flerbostadshus

energibesparing

framtidsstudier

utvärdering

scenarier

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Liane Thuvander

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Bygg och teknik 2000

8 37-40

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08