Framtidsstudier av fönsterbyten i miljonprogrammets flerbostadshus
Magazine article, 2000

fönster

ombyggnad

miljonprogrammet

flerbostadshus

energibesparing

framtidsstudier

utvärdering

scenarier

Author

Paula Femenias

Chalmers, School of Architecture

Liane Thuvander

Chalmers, School of Architecture

Bygg och teknik 2000

8 37-40

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/8/2017