Koll på hållbar renovering
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Till hur stor del och på vilket sätt påverkas dagens renoveringsprojekt av nationella energimål och byggsektorns arbete mot ett mer hållbart byggande? Det var utgångspunkten för en studie genomförd av Chalmers Arkitektur och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. För att få insikt i frågan intervjuades tio representanter från fastighetsägare och en förvaltare av bostäder. Resultaten ligger till grund för en nationell enkät kring renoveringsfrågor som kommer att skickas till ägare och förvaltare av flerbostadshus under 2015.

Renovering

Fastighetsägare

Flerbostadshus

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Kristina Norling Mjörnell

Anne-Lena Lane

Bygg och Teknik

Vol. 2015 30-34

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik