Koll på hållbar renovering
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Till hur stor del och på vilket sätt påverkas dagens renoveringsprojekt av nationella energimål och byggsektorns arbete mot ett mer hållbart byggande? Det var utgångspunkten för en studie genomförd av Chalmers Arkitektur och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. För att få insikt i frågan intervjuades tio representanter från fastighetsägare och en förvaltare av bostäder. Resultaten ligger till grund för en nationell enkät kring renoveringsfrågor som kommer att skickas till ägare och förvaltare av flerbostadshus under 2015.

Fastighetsägare

Flerbostadshus

Renovering

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Kristina Norling Mjörnell

RISE Research Institutes of Sweden

Anne-Lena Lane

RISE Research Institutes of Sweden

Bygg och Teknik

Vol. 2015 2 30-34

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27