Koll på hållbar renovering
Magazine article, 2015

Till hur stor del och på vilket sätt påverkas dagens renoveringsprojekt av nationella energimål och byggsektorns arbete mot ett mer hållbart byggande? Det var utgångspunkten för en studie genomförd av Chalmers Arkitektur och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. För att få insikt i frågan intervjuades tio representanter från fastighetsägare och en förvaltare av bostäder. Resultaten ligger till grund för en nationell enkät kring renoveringsfrågor som kommer att skickas till ägare och förvaltare av flerbostadshus under 2015.

Fastighetsägare

Flerbostadshus

Renovering

Author

Paula Femenias

Chalmers, Architecture

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture

Kristina Norling Mjörnell

RISE Research Institutes of Sweden

Anne-Lena Lane

RISE Research Institutes of Sweden

Bygg och Teknik

Vol. 2015 2 30-34

National Transdisciplinary Centre of Excellence for Integrated Sustainable Renovation (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Latest update

8/27/2018