Effekter av renovering och bostadsförnyelse – En översikt över tidigare utvärderingar
Rapport, 2015

Den här rapporten ingår i ett arbetspaket där vi inom SIRen samlar tidigare erfarenheter av renovering. Rapporten redovisar en litteraturstudie med avsikt att ge en översikt över tidigare bostadsförnyelse, dess aktörer och effekter. Rapporten bygger på ett arbete som påbörjades inom en förstudie (2013-2014) finansierad av Centrum för Management i Byggsektorn CMB, Bostads AB Poseidon och Stena Fastigheter. Kompletterade arbete har genomförts inom ramen för SIRen.

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsvetenskap

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

978-91-980990-5-8

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27