Effekter av renovering och bostadsförnyelse – En översikt över tidigare utvärderingar
Report, 2015

Den här rapporten ingår i ett arbetspaket där vi inom SIRen samlar tidigare erfarenheter av renovering. Rapporten redovisar en litteraturstudie med avsikt att ge en översikt över tidigare bostadsförnyelse, dess aktörer och effekter. Rapporten bygger på ett arbete som påbörjades inom en förstudie (2013-2014) finansierad av Centrum för Management i Byggsektorn CMB, Bostads AB Poseidon och Stena Fastigheter. Kompletterade arbete har genomförts inom ramen för SIRen.

Author

Paula Femenias

Chalmers, Architecture

National Transdisciplinary Centre of Excellence for Integrated Sustainable Renovation (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Subject Categories

Architectural Engineering

Other Social Sciences

Other Civil Engineering

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

ISBN

978-91-980990-5-8

More information

Latest update

8/27/2018