Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder. Hur väl fungerar styrmedlen på lokal nivå?
Forskningsprojekt, 2020 – 2024

Projektet belyser hur styrmedel för energieffektiviseringar implementeras på lokal nivå och hur de inverkar på aktörers beslut i renoveringsprocesser. Syftet är att ta fram kunskap om hur byggprocess, bygglovhantering, energirådgivning och renovering går till i fyra kommuner. Målet är att bidra till en mer konsekvent användning av styrmedlen för att öka energieffektiviseringspotentialen och samtidigt skydda kulturvärden. Energimyndigheten bedömer att projektet lyfter en viktig frågeställning och att den berör ett aktuellt problem.

Deltagare

Paula Femenias (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Greta Faxberg

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Elke Miedema

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: STEM-projektP50041-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-12-14