Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder. Hur väl fungerar styrmedlen på lokal nivå?
Research Project, 2020 – 2024

Projektet belyser hur styrmedel för energieffektiviseringar implementeras på lokal nivå och hur de inverkar på aktörers beslut i renoveringsprocesser. Syftet är att ta fram kunskap om hur byggprocess, bygglovhantering, energirådgivning och renovering går till i fyra kommuner. Målet är att bidra till en mer konsekvent användning av styrmedlen för att öka energieffektiviseringspotentialen och samtidigt skydda kulturvärden. Energimyndigheten bedömer att projektet lyfter en viktig frågeställning och att den berör ett aktuellt problem.

Participants

Paula Femenias (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Greta Faxberg

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Elke Miedema

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Collaborations

Uppsala University

Uppsala, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: STEM-projektP50041-1
Funding Chalmers participation during 2020–2023

Publications

More information

Latest update

2023-12-14