What, and in what way can we learn from demonstrations projects?
Paper i proceeding, 2001

Författare

Paula Femenias

Institutionen för arkitektur

In Proceedings from NORDCONF01 Göteborg 23 – 24 April 2001.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07