Linking Social and Environmental Aspects: A Multidimensional Evaluation of Refurbishment Projects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Local Environment

1354-9839 (ISSN) 1469-6711 (eISSN)

Vol. 14 6 539-554

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)

Kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08