Nationalpaketet bostad: Nederländernas norm för uthålligt bostadsbyggande
Rapport, 1999

Författare

Paula Femenias

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07