Textil arkitektur - nya möjligheter att skapa bättre akustik i urbana miljöer
Artikel i övrig tidskrift, 2020

Författare

Kristina Fridh

Göteborgs universitet

Margareta Zetterblom

Högskolan i Borås

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Bygg & teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 112 3 48-51

Urban materialitet - mot nya samarbeten i textil design och arkitektur

Vetenskapsrådet (VR) (2015-02014), 2016-01-01 -- 2018-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Design

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-14