Renoverar vi för mycket?
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Om arkitektur och värdering av långsiktiga och hållbara kvaliteter i bostadsbestånd från miljonprogrammet.

Deltagare

Paula Femenias (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Finansiering

J. Gust. Richert stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-04