Renoverar vi för mycket?

Om arkitektur och värdering av långsiktiga och hållbara kvaliteter i bostadsbestånd från miljonprogrammet.

Participants

Paula Femenias (contact)

Docent at Achitecture, Building Design

Funding

J. Gust. Richert stiftelse

Funding years 2015–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Building Futures

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2015-11-04