Renoverar vi för mycket?

Om arkitektur och värdering av långsiktiga och hållbara kvaliteter i bostadsbestånd från miljonprogrammet.

Participants

Paula Femenias (contact)

Docent vid Chalmers University of Technology, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Funding

J. Gust. Richert stiftelse

Funding Chalmers participation during 2015–2016 with 200,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures

Areas of Advance

More information

Latest update

2015-11-04