Renoverar vi för mycket?
Research Project , 2015 – 2016

Om arkitektur och värdering av långsiktiga och hållbara kvaliteter i bostadsbestånd från miljonprogrammet.

Participants

Paula Femenias (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Funding

J. Gust. Richert stiftelse

Project ID: 2015-00169
Funding Chalmers participation during 2015–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2015-11-04