Renoverar vi för mycket?
Research Project , 2015 – 2016

Om arkitektur och värdering av långsiktiga och hållbara kvaliteter i bostadsbestånd från miljonprogrammet.

Participants

Paula Femenias (contact)

Docent vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Funding

J. Gust. Richert stiftelse

Funding Chalmers participation during 2015–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2015-11-04