Få möjligheter att utmana det som byggs idag
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Pernilla Hagbert

Chalmers, Arkitektur

Emma Persson

Chalmers, Arkitektur

Arkitekten

0347-058X (ISSN)

Vol. 2013 6-7 62-62

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08