Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv: från energieffiktivitet till energiproduktion och från produkt till arkitektur [ELSA]
Forskningsprojekt, 2015 – 2017

Projektet har som syfte att öka intresse, kunskap och acceptans för solavskärmningar i såväl befintliga som nya byggnader, med tonvikt på elgenererande produkter. Projektet genomförs i en multi-disciplinär innovationsarena där vi undersöker olika aktörers acceptans för solavskärmningar liksom behov av fortsatt utveckling inom området.


Inom projektet genomförs minst två solavskärmningsprojekt som testas och utvärderas ur ett helhetsperspektiv (teknik, energi, ekonomi, arkitektur, inomhusmiljö, användaraspekter) och minst en ny solavskärmningsprodukt tas fram. En följeforskningsdel skall utnyttja projektets erfarenheter till att dra mer generella slutsatser om innovativa produkter och processer i byggbranschen.        

Deltagare

Liane Thuvander (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

Allbohus AB

Alvesta, Sweden

GaiaSolar

Hvidovre, Denmark

Inobi AB

Göteborg, Sweden

Kjellgren Kaminsky Architecture AB

Göteborg, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Perstorps Persienn

Perstorp, Sweden

PPAM Solkraft

Ljungsbro, Sweden

Solkompaniet Sverige AB

Hägersten, Sweden

SOMFY NORDIC AB

Limhamn, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Svensk Solenergi

Stockholm, Sweden

Svenska Solskyddsförbundet

Falköping, Sweden

Sveriges byggindustrier (BI)

Stockholm, Sweden

Västfastigheter

Göteborg, Sweden

Wäst-Bygg AB

Borås, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: Diarienummer2015-002774
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-11