Elgenererande solavskärmningar - En erfarenhetsåterföring av byggda exempel
Övrigt - Databas, 2018

Som en del i forskningsprojektet "ELSA - ELgenererande SolAvskärmningar" som genomfördes 2015-2018 har vi sammanställt information om ett antal byggnader över norra Europa med inspirerande arkitektoniska lösningar för solavskärmning med eller utan samtidig elproduktion med hjälp av solceller (PV). Exemplen har samlats för att inspirera andra intressenter, varför huvudmålet är att lära av exemplen.

Arkitektur, Arkitektonisk integration, PV, Solavskärmningar, Solceller

Upphovsman

Anna Gustafsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Liane Thuvander

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv: från energieffiktivitet till energiproduktion och från produkt till arkitektur [ELSA]

Energimyndigheten (Diarienummer2015-002774), 2015-07-01 -- 2017-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-31