Elgenererande solavskärmningar - En erfarenhetsåterföring av byggda exempel
Other - Databas, 2018

Som en del i forskningsprojektet "ELSA - ELgenererande SolAvskärmningar" som genomfördes 2015-2018 har vi sammanställt information om ett antal byggnader över norra Europa med inspirerande arkitektoniska lösningar för solavskärmning med eller utan samtidig elproduktion med hjälp av solceller (PV). Exemplen har samlats för att inspirera andra intressenter, varför huvudmålet är att lära av exemplen.

Arkitektur, Arkitektonisk integration, PV, Solavskärmningar, Solceller

Creator

Anna Gustafsson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Paula Femenias

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Liane Thuvander

Research - Architectural Theory and Method

Solar shading in a holistic perspective: energy efficency to energy production and from product to architecture [ELSA]

Swedish Energy Agency (Diarienummer2015-002774), 2015-07-01 -- 2017-12-31.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Architecture

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Latest update

8/31/2018