Solavskärmningar med integrerade solceller – hur och varför? ELSA-Guiden
Rapport, 2018

Denna skrift är en del av resultatet från ett forskningsprojekt om solavskärmningar där solskydds- och solenergibranscherna har samarbetat med arkitekter, fastighetsägare, byggentreprenörer och forskare. Det främsta syftet med projektet och med denna skrift är att öka intresset och kunskapen kring solavskärmning i allmänhet och i synnerhet kring solceller som konstruktionsmaterial i solavskärmningsprodukter. Skriften riktar sig främst till fastighetsägare och arkitekter, men vi hoppas och tror att även konsulter, byggentreprenörer och inte minst innovatörer och designers ska kunna hitta inspiration till spännande projekt och nya lösningar här. En bra dialog och samarbete mellan dessa olika aktörer är en förutsättning för att uppnå lösningar med hög funktionalitet och teknisk prestanda, goda ekonomiska förutsättningar samt estetiska kvalitéer.

Författare

Peter Kovacs

RISE Research Institutes of Sweden

Olleper Hemlin

RISE Research Institutes of Sweden

Jon Persson

RISE Research Institutes of Sweden

Patrik Ollas

RISE Research Institutes of Sweden

David Larsson

Solkompaniet Sverige AB

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Liane Thuvander

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Elsa Fahlén

NCC AB

Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv: från energieffiktivitet till energiproduktion och från produkt till arkitektur [ELSA]

Energimyndigheten (Diarienummer2015-002774), 2015-07-01 -- 2017-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Utgivare

Sveriges byggindustrier (BI)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-01