Solavskärmningar med integrerade solceller – hur och varför? ELSA-Guiden
Report, 2018

Denna skrift är en del av resultatet från ett forskningsprojekt om solavskärmningar där solskydds- och solenergibranscherna har samarbetat med arkitekter, fastighetsägare, byggentreprenörer och forskare. Det främsta syftet med projektet och med denna skrift är att öka intresset och kunskapen kring solavskärmning i allmänhet och i synnerhet kring solceller som konstruktionsmaterial i solavskärmningsprodukter. Skriften riktar sig främst till fastighetsägare och arkitekter, men vi hoppas och tror att även konsulter, byggentreprenörer och inte minst innovatörer och designers ska kunna hitta inspiration till spännande projekt och nya lösningar här. En bra dialog och samarbete mellan dessa olika aktörer är en förutsättning för att uppnå lösningar med hög funktionalitet och teknisk prestanda, goda ekonomiska förutsättningar samt estetiska kvalitéer.

Author

Peter Kovacs

RISE Research Institutes of Sweden

Olleper Hemlin

RISE Research Institutes of Sweden

Jon Persson

RISE Research Institutes of Sweden

Patrik Ollas

RISE Research Institutes of Sweden

David Larsson

Solkompaniet Sverige AB

Paula Femenias

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Liane Thuvander

Research - Architectural Theory and Method

Elsa Fahlén

NCC AB

Solar shading in a holistic perspective: energy efficency to energy production and from product to architecture [ELSA]

Swedish Energy Agency (Diarienummer2015-002774), 2015-07-01 -- 2017-12-31.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Civil Engineering

Learning and teaching

Pedagogical work

Publisher

Swedish Construction Federation

More information

Latest update

4/1/2022 7