Learning from buildings : a strategy for environmental design : discussions from a case study of the sustainable building project GWL-terrain in Amsterdam
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Miljövetenskap

ISBN

993-391338-7

Built environment and sustainable development: report - Chalmers University of Technology: 2000:4

Mer information

Skapat

2017-10-08