Utmaningar för hållbar förnyelse: En studie av miljonprogramsområdet Siriusgatan
Rapport, 2018

management

boendedialoger

rekommendationer

miljonprgrammet

hyresbostäder

hållbar renovering

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Pernilla Gluch

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Kristina Norling Mjörnell

RISE Research Institutes of Sweden

Lunds tekniska högskola

Ökad samverkan för hållbar stadsförnyelse: Studie av beslutsprocessen för renovering av Siriusgatan i Bergsjön

Centrum för management i byggsektorn (CMB), 2015-11-01 -- 2017-09-30.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Byggproduktion

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Utgivare

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-01