Ökad samverkan för hållbar stadsförnyelse: Studie av beslutsprocessen för renovering av Siriusgatan i Bergsjön
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är undersöka effekterna från en ökad samverkan mellan olika aktörer och intressenter i plan och renoveringsprocesser för bostadsområden där det krävs omfattande renoveringsåtgärder men där de ekonomiska förutsättningarna är begränsade. Studieobjekt är en pågående besluts- och samverkansmodell för stadsförnyelse och renovering av Siriusgatan i Bergsjön.

Deltagare

Paula Femenias (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Pernilla Gluch

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Kristina Mjörnell

vid Unknown organization

Finansiering

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-05-04