Ökad samverkan för hållbar stadsförnyelse: Studie av beslutsprocessen för renovering av Siriusgatan i Bergsjön
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är undersöka effekterna från en ökad samverkan mellan olika aktörer och intressenter i plan och renoveringsprocesser för bostadsområden där det krävs omfattande renoveringsåtgärder men där de ekonomiska förutsättningarna är begränsade. Studieobjekt är en pågående besluts- och samverkansmodell för stadsförnyelse och renovering av Siriusgatan i Bergsjön.

Deltagare

Paula Femenias (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Pernilla Gluch

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Kristina Mjörnell

Unknown organization

Finansiering

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-05-04