Från omfattande till varsam renovering
Kapitel i bok, 2019

varsam renovering

SIRen metoden

transdisciplinär forskning

hållbar renovering

arkitektur

Gärsdås

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Sara Hamon

Familjebostäder i Göteborg

Josephina Wilson

Familjebostäder i Göteborg

Per-Henrik Hartman

Familjebostäder i Göteborg

Kristina Norling Mjörnell

RISE Research Institutes of Sweden

Lunds universitet

Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv: En antologi från forskningsmiljön SIRen

47-54
978-9188722-65-2 (ISBN)

Ökad samverkan för hållbar stadsförnyelse: Studie av beslutsprocessen för renovering av Siriusgatan i Bergsjön

Centrum för management i byggsektorn (CMB), 2015-11-01 -- 2017-09-30.

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Byggproduktion

Övrig annan samhällsvetenskap

Annan samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-22