Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv: En antologi från forskningsmiljön SIRen
Samlingsverk (redaktörskap), 2019

samrådsprocess

varsamt renovering

helhetsperspektv

social hållbarhet

tvärvetenskap

hållbar renovering

termisk komfort

energieffektivisering

Redaktör

Stefan Olander

Kristina Norling Mjörnell

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Elisabeth Helsing

Petter Wallentén

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Ökad samverkan för hållbar stadsförnyelse: Studie av beslutsprocessen för renovering av Siriusgatan i Bergsjön

Centrum för management i byggsektorn (CMB), 2015-11-01 -- 2017-09-30.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Tvärvetenskapliga studier

Byggproduktion

Övrig annan samhällsvetenskap

Annan samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

ISBN

978-9188722-65-2

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-06