Kunskapslyft renovering
Kapitel i bok, 2019

No abstract available

Författare

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Fredrik Olsson

Rotpartner

Angelica Starke

Rotpartner

Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv. En antologi från forskningsmiljön SIRen

65-70
978-9188722-65-2 (ISBN)

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-17