Perspektiv på bostadsförnyelse: Slutrapport från en förstudie av Högsbohöjd
Rapport, 2015

bostadsförnyelse

värdeområden

ombyggnad

arkitektoniska värden

erfarenheter

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Maria Liabäck

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Niklas Skogsäter

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07