Perspektiv på bostadsförnyelse: Slutrapport från en förstudie av Högsbohöjd
Report, 2015

bostadsförnyelse

värdeområden

ombyggnad

arkitektoniska värden

erfarenheter

Author

Paula Femenias

Chalmers, Architecture

Maria Liabäck

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Niklas Skogsäter

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Subject Categories

Architectural Engineering

Other Social Sciences

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

More information

Created

10/7/2017