Återbruk: En outnyttjad potential vid renovering
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

återbruk

varsamhet

materialflöde

renovering

kulturvärde

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Sofia Meurk

Kristina Norling Mjörnell

Bygg och teknik

26-28

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures