Återbruk: En outnyttjad potential vid renovering
Artikel i övrig tidskrift, 2017

kulturvärde

återbruk

varsamhet

materialflöde

renovering

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Sofia Meurk

Omreda

Kristina Norling Mjörnell

RISE Research Institutes of Sweden

Bygg och teknik

0281-658X (ISSN)

2 26-28

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-07