Det sociala och renovering - en översikt av tidigare erfarenhet
Kapitel, populärvetenskapligt, 2015

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering

65-76

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

978-91-88001-80-1

Mer information

Skapat

2017-10-08