Det sociala och renovering - en översikt av tidigare erfarenhet
Book chapter, 2015

Author

Paula Femenias

Chalmers, Architecture

Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering

65-76
978-91-88001-80-1 (ISBN)

Subject Categories

Architectural Engineering

Other Civil Engineering

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

ISBN

978-91-88001-80-1

More information

Latest update

5/12/2020