Holländsk ekoguide: En vägvisare till uthålligt byggande i Nederländerna
Bok, 1999

Nederländerna 1990-tal

hållbart byggande

demonstrationsprojekt

Författare

Paula Femenias

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

9789173329002

Mer information

Skapat

2017-10-07