Nya utsikter för solceller vid takrenovering
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Varför tar inte fler fastighetsägare chansen att sätta solceller på taket när man ändå skall göra en takrenovering? Miljonprogrammet liksom många andra stora byggnadsbestånd står inför större renoveringar och energieffektivisering samtidigt som priset för solceller minskar. Att kombinera en takrenovering med att installera solel borde ge synergieffekter som skulle kunna utnyttjas av fler. Incitamentet ökar också sedan Riksdagen aviserat förändringar i skattesystemet till förmån för de lite större solelanläggningarna som projektet fokuserar på. Men räcker det för att detta marknadssegment ska realisera sin del av de mål som Energimyndigheten satt upp i sin solelstrategi? För att undersöka möjligheterna för solel och öka intresset för att kombinera dessa åtgärder startades projektet ”Miljontak-Takrenovering med solceller” som har stöd från forskningsprogrammet E2B2, Energimyndigheten och SBUF.

renovering

tak

solceller

Författare

Peter Kovács

RISE Research Institutes of Sweden

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur, Byggnadsdesign

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur, Byggnadsdesign

David Larsson

Solkompaniet Sverige AB

Olleper Hemlin

RISE Research Institutes of Sweden

Bygg & Teknik

Vol. 2017 4 12-17

Miljontak – takrenovering med solceller

Energimyndigheten (41857-1), 2016-12-01 -- 2017-12-31.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-19