Discursive features of sustainable building in media
Paper i proceeding, 2002

Författare

Pernilla Gluch

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Paula Femenias

Chalmers, Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling

Proceedings of International Conference of Sustainable Building 2002

191-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08