Perspektiv på bostadsförnyelse: Vad kan vi lära av tidigare renoveringar?
Rapport, 2015

Kortrapport om forskning 2015:3

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Energi