Arkitektoniska konvertibler: på väg mot ett alternativt konstnärligt förhållningssätt till att utforma interaktiva arkitektoniska omgivningar
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Projektet utforskar den alternativa rollen hos arkitektoniska material i en speciell typ av smarta arkitektoniska omgivningar som kan reagera på användarens närvaro genom att ändra form eller utseende. En intressant aspekt av sådana omgivningar, som arkitekter ännu inte har undersökt, gäller deras materialitet. De specifika fysiska egenskaper av olika typer av material, så som mjukhet, böjbarhet och benägenhet för manuell omvandling används sällan för att skapa ett alternativt sätt för människor att interagera med strukturer. Ofta är det de elektromekaniska anordningarna som genomför interaktionen, medan materialet förblir inaktivt.

I vårt projekt kommer vi att utmana detta. Vi ska utforska alternativa utformningar av det interaktiva materialet. Vi ska fokusera på deras former och texturer, hur de kan designas till 3-dimensionella och fylliga enheter som lekfullt kan ändras med händerna. Vi ska också undersöka hur vi kan dölja de tekniska anordningarna, så att sensibiliteten och den känslomässiga upplevelsen av interaktionen med arkitekturens materialitet inte störs.

Projektet ska utföras i tre faser, där vi ska samarbeta i en forskargrupp som består av arkitekter med goda kunskaper inom materiell utformning, estetik, designmetodik, interaktionsdesign och programmering.

Den nya kännedomen kring de interaktiva strukturernas materialitet och skapandeprocess är viktig både för arkitekturen och konsten. Den kan uppmuntra designers att gå utöver gränserna för materialitetens utformning. Den kan också påverka framtidens interaktiva arkitektoniska omgivningar, till exempel de framtida intelligenta fasaderna och innerväggarna som aktivt kan justeras av sina användare.

Projektledare:
Malgorzata Zboinska, Chalmers tekniska högskola

Samverkan (alfabetiskt):
Eva Amborg, Chalmers tekniska högskola
Monica Billger, Chalmers tekniska högskola
Delia Dumitrescu, Högskolan i Borås
Karin Hedlund, Chalmers tekniska högskola
Ulrika Karlsson, Konstfack
Hanna Landin, Högskolan i Borås
Peter Ljungstrand, RISE Interactive Institute
Pablo Miranda Carranza, Kungliga tekniska högskolan
Fredrik Nilsson, Chalmers tekniska högskola
Gunnar Oledal, RISE Interactive Institute
Fredrik Trella, RISE Interactive Institute

Deltagare

Malgorzata Zboinska (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Eva Amborg

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Karin Hedlund

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Peter Ljungstrand

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Fredrik Nilsson

Arkitektur

Samarbetspartners

Högskolan i Borås

Borås, Sweden

Konstfack

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2015-01519
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-19