Colour Emotions in Larger and Smaller Scale
Paper i proceeding, 2004

Författare

Beata Stahre Wästberg

Maud Hårleman

Monica Billger

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Proceedings for AIC 2004 Colour and Paints

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06