A virtual colour laboratory
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Beata Stahre Wästberg

Chalmers, Arkitektur

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur

Karin Fridell Anter

Colore - Quaderni di Cultura e Progetto del Colore

1590-3079 (ISSN)

68 26-31

Det Virtuella Färglaboratoriet (DVFL)

Formas, 2012-05-01 -- 2013-04-30.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-21