Det Virtuella Färglaboratoriet (DVFL)
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Det Virtuella Färglaboratoriet är ett populärvetenskapligt projekt om färgupplevelse. I detta virtuella färglaboratorium kan besökaren ta del av forskningsresultat om färg, själv undersöka hur färger uppträder tillsammans i olika situationer och få tips om litteratur och länkar till fördjupning. Huvudsakligen finansierat av Formas och med delfinansiering från Center of Visualization Göteborg för att göra anpassning till web och touchskärmar.

Deltagare

Monica Billger (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Karin Fridell Anter

Unknown organization

Beata Stahre Wästberg

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://dvfl.portal.chalmers.se/

Senast uppdaterat

2021-04-22