To Colour the Virtual World
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

colour appearance

virtual environments

Virtual Reality

visualization

colour

Författare

Beata Stahre Wästberg

Chalmers, Arkitektur

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur

Karin Fridell Anter

International Journal of Architectural Computing

1478-0771 (ISSN) 20483988 (eISSN)

Vol. 07 02 289-308

Det Virtuella Färglaboratoriet (DVFL)

Formas, 2012-05-01 -- 2013-04-30.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-21